19Jul

Najčešća pitanja i odgovori o novom sustavu gospodarenja otpadom

Nakon održanih prvih prezentacija novog sustava gospodarenja otpadom izdvajamo najčešća pitanja i odgovore na njih. Podsjećamo, za sva pitanja građani nam se uvijek mogu obratiti, a nadamo se da ćemo ovim pitanjima i odgovorima olakšati shvaćanje novoga sustava.

 

Kako ću odlučiti koja mi je veličina posude potrebna?

Svaki korisnik trebao bi racionalno i objektivno procijeniti koliko miješanog komunalnog otpada stvara. 1.MAJ preporuča posude od 80 litara za kućanstva sa do dvoje članova, od 120 litara za kućanstva sa troje ili četvero članova, a 240 litara za kućanstva sa pet ili više članova. Pritom svaki korisnik može jednom godišnje tražiti posudu druge veličine i tako se prilagoditi svojim potrebama.

Kako će se vršiti obračun cijene odvoza miješanog komunalnog otpada?

Prva stavka obračuna je cijena obvezne minimalne javne usluge. Radi se zapravo o fiksnom dijelu računa, a ovisi o volumenu posude kojega je korisnik zadužio. Sljedeća je stavka cijena za količinu predanog otpada, a ovisi o broju odvoza u mjesecu. 1.MAJ dužan je pružiti odvoz jednom tjedno, a svaki se odvoz evidentira i naplaćuje. Korisnik  ovom stavkom može upravljati i tako utjecati na ukupni iznos računa jer, ukoliko ne napuni posudu (i želi preskočiti odvoz), može smanjiti broj odvoza u obračunskom razdoblju. Posude su čipirane i 1.MAJ evidentira samo stvarna pražnjenja posuda. Primjer: korisnik svaki tjedan ostavlja posudu na javnoj površini gdje kamioni 1.MAJ-a uobičajeno vrše pražnjenje. Ukoliko želi određeni tjedan preskočiti odvoz, korisnik može posudu zadržati kod kuće, u garaži i sl., a 1.MAJ neće isprazniti posudu i naplatiti odvoz za taj tjedan. Na prve dvije stavke računa obračunava se PDV od 13%. Treća stavka računa je namjenski dodatak za sanaciju deponija Cere koji 1.MAJ prikuplja u ime i za račun jedinica lokalne samouprave. Radi se o neoporezivom dodatku u iznosu od 10 lipa po m2 stambenog prostora. Primjerice, za stan od 50 m2 obračunava se pet kuna namjenskog dodatka mjesečno.

Kako će se raspodijeliti troškovi između stanara višestambene zgrade?

U načelu, višestambena zgrada je ona sa četiri ili više kućanstva. Ondje gdje postoje uvjeti stanari mogu čak i koristiti zasebne posude (primjerice, zgrade sa četiri stanova koje imaju dovoljno okućnice) ili stanari po dvoje kućanstva zajedno. Ipak, ohrabrujemo korisnike da se zajedno sa predstavnikom stanara dogovore oko zajedničkog rješenja. 1.MAJ koristi prosječne količine prikupljenog otpada za procjenu potrebnog volumena posude za pojedinu zgradu i u skladu s tim preporučiti će volumen posude. Također, 1.MAJ preporuča da se koeficijent udjela pojedinog kućanstva u zajedničkoj posudi računa udjelom broja stanara svakog domaćinstva u ukupnom broju stanara zgrade. U svakom slučaju, 1.MAJ ponajprije sugerira zajednički dogovor stanara, a u tome će spremno pomoći. Idućih godina cilj je postavljanje polupodzemnih kontejnera za višestambene zgrade koji bi imali mogućnost zaključavanja i mjerenja količine otpada zbog čega bi cijeli taj proces znatno pojednostavio. Na taj način se odvoz otpada stvarno individualizira i za korisnike iz višestambenih zgrada.

Što je sa iznajmljivačima i kako će oni plaćati odvoz otpada?

Cijeli sustav zbrinjavanja otpada kapacitiran je da zadovolji potrebe na vrhuncu turističke sezone. Upravo zbog velikih oscilacija proizvodnje otpada u mjesecima turističke sezone i većeg broja „proizvođača“ otpada na našem području, zakonodavac je odredio da se uvede fiksni dio koji plaćaju svi korisnici kako ne bi teret sustava pao isključivo na lokalno stanovništvo koji na našem području borave svih 12 mjeseci u godini. Zbog opterećenosti sustava u turističkoj sezoni iznajmljivači će, ovisno o broju ležajeva, zaduživati dodatni volumen posuda (primjerice, za jedan do četiri ležajeva 80 litara, za pet do osam 120 litara, a za devet ili više 240 litara) za šest mjeseci godišnje. Napominjemo da je iznajmljivanje gospodarska djelatnost i da mora adekvatno sudjelovati u podmirivanju troškova sustava.

Kako će se naplaćivati odvoz gospodarskim subjektima?

Gospodarski subjekti mogu birati između raspoloživih standardnih veličina spremnika, kombinacije više spremnika ili posebnog spremnika temeljem zasebnog ugovora. 1.MAJ je i za gospodarske subjekte pripremio preporuke oko potrebnog volumena posude, već prema kojoj od sedam grupa djelatnosti se subjekt nalazi. Preporučeni spremnici veličina su 80, 120, 240, 660, 1.100, 2.200 i 5.500 litara.

Kako pravilno puniti posude za miješani komunalni otpad?

Pravilno punjenje posuda za miješani komunalni otpad podrazumijeva da se otpad ne sabija u posudu, da se u nj ne odlažu posebne i opasne kategorije otpada, pa tako i neadekvatne poput građevinskog otpada. Nije prihvatljivo posude napuniti izvan gabarita (primjerice, da se poklopac posude ne može zatvoriti ili da se višak otpada odlaže oko posude). U takvim slučajevima 1.MAJ biti će prisiljen naplatiti dodatni odvoz izvan redovnog, a takvi su i skuplji od redovnih.

Zašto 1.MAJ ne osigura bravice za posude kako ne bi svatko mogao bacati otpad u tuđe posude?
Na žalost, takvo rješenje je vrlo skupo. Cijena pojedine bravice je oko 200 kuna i 1.MAJ nije u mogućnosti snositi trošak koji bi iznosio i više od milijun kuna kada bi se bravice nabavile za sve korisnike. Tražimo jeftinije rješenje i ukoliko bude prihvatljivo omogućiti ćemo ga korisnicima. U svakom slučaju, korisnici mogu samostalno nabaviti bravice i time zaštititi svoje posude od zloupotrebe, a posude otključavati u vrijeme ili dan odvoza (što mogu pratiti putem terminskog plana odvoza objavljenog na našim web stranicama).

Zašto 1.MAJ ne naplaćuje odvoz prema vrećicama koje bi si korisnici nabavljali na kioscima?

U nekim državama poput Švicarske i Belgije doista postoji sustav da korisnici kupe vrećice po potrebi, napune ih i odlože pokraj ceste. Kod nas zakonodavac nije predvidio takav način gospodarenja otpadom. Treba međutim napomenuti da u Švicarskoj i Belgiji građani plaćaju lokalni porez na ekologiju koji je ekvivalent cijene minimalne javne usluge kod nas (odnosno fiksni dio cijene), a iznos poreza određuje se svake godine prema troškovima održavanja sustava. Vrećice su ustvari ondje ekvivalent naše cijene za količinu predanog otpada (odnosno varijabilnog dijela). Radi se, u suštini, o sličnim sustavima, a u Hrvatskoj predviđen je model posuda. Jedinice lokalne samouprave ne mogu samostalno donositi zakonske odredbe te se moramo pridržavati važeće zakonske regulative.

Da li će se odmah primjenjivati naplata po odvozu s obzirom da je prema zakonu rok usklađenja godinu dana?

1.MAJ već više od godinu i pol dana implementira sustav potreban za naplatu po volumenu. Na sva vozila je montirana oprema. Sustav je proteklih šest mjeseci testiran i na svim posudama postavljeni su čipovi. Na računima za srpanj korisnici usluga dobit će ispis o količini preuzetog otpada na mjesečnoj razini.

Količinu miješanog otpada možemo smanjiti odvajanjem iskoristivog otpada, no kako da ga odvajamo?

Nabava infrastrukture za odvajanje otpada je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, stoga nije ujednačena na cijeloj Labinštini. Cjeloviti sustav zamišljen je tako da korisnici u obiteljskim kućama imaju posebne vlastite posude za odvajanje papira i kartona te plastične i metalne ambalaže, a da koriste namjenske vrećice za odvajanje stakla. Radi se o sustavu kojeg popularno nazivamo „od vrata do vrata“. Građani te posude i vrećice, kao ni odvoz, ne plaćaju. Zapravo, odvajanjem korisnog otpada smanjuju količinu miješanog komunalnog otpada i time sami sebi stvaraju preduvjete da osiguraju manje iznose računa za odvoz miješanog komunalnog otpada. Ondje gdje nije uveden sustav „od vrata do vrata“ (naročito u urbanim dijelovima gdje su višestambene zgrade te bi takvo što bilo neracionalno) osigurava se mreža tzv. „zelenih otoka“. Na javnu površinu postavljaju se veći kontejneri za odvajanje otpada, a namijenjeni su za jednu ili više zgrada. Na taj način svi korisnici imaju priliku odvajati otpad i tako proizvoditi manje količine miješanog komunalnog otpada. Osim toga, korisnicima će biti omogućeno da zatraže kompostere ukoliko žele odvajati kompost.

Što je sa biootpadom?

Treba znati da nije sav otpad organskog podrijetla isti. Jedan dio može se kompostirati, dok za drugi dio to nije moguće (primjerice, ostaci hrane) i on se zbrinjava zajedno sa miješanim komunalnim otpadom. Korisnici iz obiteljskih kuća mogu zatražiti kompostere, a za višestambene zgrade planiramo provođenje pilot projekt kojim želimo iznaći odgovarajući način kompostiranja i za takve korisnike. Svako pravilno kompostiranje je dobrodošlo. U budućnosti planiramo izgraditi kompostanu na lokaciji Cere, a usporedo s time bi korisnicima omogućili odvojeno prikupljanje biootpada.

Gdje odlagati glomazni otpad i posebne kategorije otpada?

Svaki korisnik iz kategorije građanstva ima pravo na besplatno zbrinjavanje 1 m3 glomaznog otpada godišnje. Potrebno je kontaktirati 1.MAJ, a 1.MAJ će u razumnom roku preuzeti otpad. Napominjemo da građani imaju pravo sami dovesti glomazni otpad na reciklažno dvorište (Pulska bb, na Starcima u Labinu) i u željenim količinama. Na reciklažno dvorište građani također mogu donijeti veće količine zelenog otpada, električni i elektronički otpad, tekstil, stakla, jestiva i motorna ulja, gume, baterije, akumulatore, drugi krupni otpad…

Popularno dječje igralište uskoro u novom ruhu
Vijesti

Popularno dječje igralište uskoro u novom ruhu

Dječje igralište u ulici Zelenice, točnije kraj bivšeg „Fista“ oprema se novim spravama. Danas su počeli radovi uklanjanja postojećih sprava te se za sutra planira postav

By: Vijesti | 19 Jul 2018 u 12:31
U Šušnjevici započeli radovi na uspostavi Ekomuzeja `Vlaški puti`
Vijesti

U Šušnjevici započeli radovi na uspostavi Ekomuzeja `Vlaški puti`

U sklopu projekta „Učka 360°“ u Šušnjevici su započeli radovi na uspostavi Interpretacijskog centra Ekomuzej „Vlaški puti“, smještenog u prize

By: Vijesti | 19 Jul 2018 u 12:15
Dio Koromačna i Sveti Bartul bez vode do 12:00 sati
Vijesti

Dio Koromačna i Sveti Bartul bez vode do 12:00 sati

Obavještava se stanovništvo da će zbog kvara  na cjevovodu  biti bez vode naselja: Koromačno oko bivše trgovine i Sveti Bartul.           

By: Vijesti | 19 Jul 2018 u 08:47
Radni sastanak u tvrtki MCZ d.o.o. Labin: Zaštita na radu i briga za okoliš ključ dobrog upravljanja sigurnošću
Vijesti

Radni sastanak u tvrtki MCZ d.o.o. Labin: Zaštita na radu i briga za okoliš ključ dobrog upravljanja sigurnošću

Organizacija i upravljanje zaštitom na radu u tvrtki MCZ d.o.o., prevencija i promicanje kulture sigurnosti na radu, dobra praksa vezana uz upravljanje opasnim tvarima, značaj djelatnog sudjel

By: Vijesti | 19 Jul 2018 u 07:41
82,61% maturanata SŠMB-a upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi
Vijesti

82,61% maturanata SŠMB-a upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi

Od ukupno 86 učenika maturanata četverogodišnjih programa Srednje škole Mate Blažine koji su prijavili ispite državne mature 73 je steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u

By: Vijesti | 19 Jul 2018 u 07:26
Vikend akcija trgovačkog lanca Jedinstvo d.o.o.!
Vijesti

Vikend akcija trgovačkog lanca Jedinstvo d.o.o.!

Promo aktivnosti u periodu 19. srpnja 2018. - 22. srpnja 2018. U tijeku je nova vikend akcija – u svim prodavaonicama Jedinstva: Kava Barcaffe 400 g – 24,99 kn Keks Jaffa biskvit naran

By: Vijesti | 19 Jul 2018 u 07:14
Započela obnova škole na Katurama, Gradu odobreno bespovratnih 1,3 milijuna kuna
Vijesti

Započela obnova škole na Katurama, Gradu odobreno bespovratnih 1,3 milijuna kuna

U tijeku su radovi na obnovi Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Područno odjeljenje Kature. Projekt energetske obnove obuhvaća sanaciju poda, kapilarne vlage svih zidova prizemlja, s

By: Vijesti | 18 Jul 2018 u 16:53
Od petka do nedjelje obilježavaju se Dani Općine Kršan
Vijesti

Od petka do nedjelje obilježavaju se Dani Općine Kršan

Proslava, „Dana Općine Kršan“, započet će u petak, 20.srpnja, svečanom sjednicom Općinskog vijeća,  u stanciji Stare staze,  na kojoj će se načelnik Općine, Valdi

By: Vijesti | 18 Jul 2018 u 14:32
1.MAJ Labin d.o.o. zapošljava dva  grobara
Vijesti

1.MAJ Labin d.o.o. zapošljava dva grobara

1.MAJ d.o.o. objavio je slobodna radna mjesta, zapošljava grobara. Mjesto rada:  LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika:  2 Vrsta zaposlenja:  Na neodređeno; upraž

By: Vijesti | 18 Jul 2018 u 12:54
Započela ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac
Vijesti

Započela ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac

Nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, objavljuje  PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Urbanistič

By: Vijesti | 18 Jul 2018 u 09:24
Ukupno vijesti 9109

O nama

5portal.hr nezavisni je portal, novi koncept dnevnog portala koji objedinjuje karakteristike popratnih medija, video i audio zapisa te digitalne fotografije. Čitatelje privlačimo i zadržavamo ponajprije sadržajem, od dnevnih vijesti s Labinštine, ali i čitave regije.

Redovno objavljujemo vijesti iz kulture, sporta, rubrike zdravlje, pa sve do korisnih savjeta različitih tematika. Sastavni dio portala jesu i kolumne, te trenutno redovno objavljujemo četiri kolumne. Do sada je objavljen i veliki broj intervjua, a ta praksa će se nastaviti i u budućnosti.       

Dobru suradnju ostvarili smo s raznim udrugama i sportskim društvima te redovito pratimo njihove aktivnosti.

Facebook

Kontakt info

Sjedište: Slobode 63, 52 221 Rabac
Ured: Rudarska 1, 52 220 Labin
OIB: 90625517782

+385 52 854 033
+385 98 849 987
+385 91 130 31 80

autor@5portal.hr