18Dec

Klub Nezavisni zajedno uputio primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Šikuli

Temeljem javne rasprave (kojoj je rok 14.11.), dostavljeni su prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Šikuli. Prijedloge i primjedbe podnio je Klub Nezavisni zajedno (Silvano Vlačić, Darko Martinović, Tanja Pejić) i predsjednik Odbora za zaštitu okoliša, Mladen Bastijanić.

ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE
S obzirom na planirane aktivnosti, selo Šikuli će zasigurno biti oživljeno ali pod velikim upitnikom očuvanja kako prirode i okoliša tako i kulturne baštine.
Iz priložene dokumentacije koja se odnosi na Javnu raspravu Plana, iznosimo prijedlog da se:
Kulturno dobro koje je Prostornim Planom grada Labina kategorizirano kao Povijesno naselje seoskih obilježja - Povijesna cjelina Šikuli za koju je određen status zaštite – UPIŠE U REGISTAR.
S obzirom da je u priloženom materijalu dan prijedlog za ovo, mi ga želimo istaknuti i potvrditi.
Selo Šikuli spada u 3-u kategoriju zaštićenih povijesnih spomenika i dobara i pod zaštitom je Ministarstva kulture.
Konzervatorskom studijom koja je izrađena za potrebe izrade UPU Šikuli, unutar obuhvata plana identificirana je vrijedna etnografska baština u obliku arheoloških lokaliteta koje čine Komunski put (centralna komunikacija kroz selo Šikuli), te Guvno (Gumno) smješteno uz istočnu granicu starog naselja Šikuli. Temeljem navedenog, predlažemo da se navedene vrijednosti etnografske baštine ZAŠTITE KROZ REGISTRIRACIJU KAO KULTURNO POVIJESNA BAŠTINA.

Selo Šikuli u cjelini sa zgradama čini iznimnu sliku moćnih karakteristika s najvišom ocjenom kvalitete - veoma vrijedno. Tako ga se okarakteriziralo u krajobraznoj osnovi. U istoj se navodi da je to ujedno i potencijal za realizaciju kvalitetnog turističkog kompleksa, pa je svako narušavanje tih datosti u prostoru negativan proces.

Predlažemo da prostorno planska rješenja za ova područja trebaju podrazumijevati odabir najkvalitetnijeg urbanističkog i/ili arhitektonskog rješenja uz mogućnost usporedbe radova većeg broja natjecatelja te da se istovremeno osigurava demokratska i transparentna procedura kao i participacija zainteresirane javnosti od faze utvrđivanja natječajnog programa do javne rasprave i izložbe radova.

INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST UNUTAR PODRUČJA OBUHVATA
Izgradnji na danas neizgrađenom području obuhvata plana mora prethoditi izgradnja kvalitetne prometne i komunalne infrastrukturne mreže.
Stanje područja obuhvata plana:
Prometni sustav
Unutar područja obuhvata nema razvrstanih prometnica (državnih, županijskih ili lokalnih). Unutar područja obuhvata ne postoje pješački putovi.
Komunalna infrastruktura
Područje obuhvata plana je neizgrađeno i komunalno neopremljeno.
Elektroopskrba
Naselje Šikuli nije uključeno u mrežu elektroopskrbe.
Riječ je o prometno izoliranoj, ali vrlo atraktivnoj lokaciji s vizurama na more i otok Cres.
S obzirom da za naselje Šikuli ne postoji mreža komunalne infrastrukture, plansko područje potrebno je opremiti prometnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom, što je preduvjet realizacije planiranih sadržaja.
U svrhu unapređenja uređenja zone i komunalne infrastrukture potrebno je osigurati prvenstveno prostor javnog interesa (prometnice, javne pješačke površine i dr.).
Potrebno je čuvati što je više moguće prirodnog terena i zelenila kao važnog ekološkog.
Sve gore navedeno, citirali smo iz priloženog materijala za Javnu raspravu. Ono na što želimo upozoriti je da se radi o vrlo atraktivnoj lokaciji koja pored vrijednog okoliša sadrži i kulturnu baštinu koja se treba očuvati, registrirati i zaštiti. Međutim, kako stoji u prvoj rečenici ove točke: '' Izgradnji na danas neizgrađenom području obuhvata plana mora prethoditi izgradnja kvalitetne prometne i komunalne infrastrukturne mreže. ''
Naša primjedba usvajanja ovog Plana počiva na slijedećem.
Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta UPU Šikuli potpisan je 12.12.2017.g. Prema Ugovoru, investitor je preuzeo obvezu financiranja UPU Šikuli, ali infrastruktura i dalje ostaje upitna, naročito ona izvan obuhvata Plana koja dosad nije napravljena za potrebe lokalnog stanovništva.
Izdvojeno iz Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta UPU Šikuli:
Članak 9, stavci:
(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da financiranje uređenja građevinskog zemljišta u obuhvatu Plana u dijelu izgradnje potrebne infrastrukture i priključenja budućih izgradnji na komunalnu i drugu infrastrukturu nisu predmet ovog Ugovora niti Grad Labin ovim Ugovorom preuzima ikakvu obvezu s tim u svezi.
(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će pitanje financiranja opremanja građevinskog zemljišta potrebnom infrastrukturom unutar i izvan obuhvata Plana regulirati posebnim ugovorom, a nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina i Urbanističkog plana uređenja Šikuli kojima će se utvrditi uvjeti izgradnje komunalne i druge infrastrukture nužne za izgradnju planiranih namjena unutar obuhvata Plana.
S obzirom na navedeno, smatramo da bi u interesu građana lokalne zajednice trebali najprije definirati uvjete izgradnje potrebite infrastrukture a naročito u pogledu financiranja iste. Stoga naglašavamo da izrada ''posebnog ugovora'' koji se spominje u stavku 2 za nas predstavlja veliku nepoznanicu pa se pod takvim nedostatnim informacijama ne bi smjele ni donositi odluke o prihvaćanju UPU Šikuli jer kao što piše: izgradnji na danas neizgrađenom području obuhvata plana mora prethoditi izgradnja kvalitetne prometne i komunalne infrastrukturne mreže.
Primjedba: Tzv. ''posebni ugovor'' je nepoznanica koja je po interesu građana lokalne zajednice jako bitna informacija prije usvajanja UPU Šikuli.
Prijedlog: Usvajanju UPU Šikuli trebao bi prethoditi tzv. ''posebni ugovor'' kao i uvjeti izgradnje komunalne i druge infrastrukture nužne za izgradnju planiranih namjena unutar obuhvata Plana.

15421850573. ŠIKULI - primjedbe[19563]

STUDIJA PRIHVATNIH KAPACITETA TURIZMA GRADA LABINA
Planom se donosi obuhvat koji će biti određen Prostornim planom uređenja Grada Labina (čije izmjene i dopune su u tijeku), odnosno za izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene TRP Šikuli, polivalentni sportsko-rekreacijski centar Šikuli i građevinsko područje naselja Šikuli, površine cca 13,3 ha ha i kapaciteta 500 (400 postelja unutar TRP-a i 100 postelja unutar sportskog centra).
Iz Studije prihvatnih kapaciteta turizma grada Labina izdvajamo:
''S obzirom na složenost prostora Grada Labina procjena održivog prihvatnog kapaciteta u ovoj Studiji rađena je na razini četiri različita turističkih područja Grada Labina: za Rabac, grad Labin, TRP „Prklog 1“ i TRP „Prklog 2“.
U Savjetovanju s javnošću po navedenoj studiji, jedna od naših primjedbi bila je:
S obzirom da studija iznosi smjernice za održivi razvoj turizma GRADA LABINA, smatramo da je neodgovorno sagledavanje prostora izuzimanjem drugih turističkih područja.
Želimo ukazati na situaciju da navedena studija još uvijek nije ''obrađena'' te kao takva nije ni predstavljena nama vijećnicima i građanima po pitanju prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi. Stoga, navodimo još jedan razlog tj. primjedbu:
da se usvajanju ovog Plana, pored navedenog u točki II. naših primjedbi, ne bi trebalo pristupiti prije obrade i prihvaćanja Studije prihvatnih kapaciteta turizma grada Labina.

Zajedno do novih modela stipendiranja za budućnost
Vijesti

Zajedno do novih modela stipendiranja za budućnost

Danas je u prostorijama Grada Labina održana sjednica Gospodarskog vijeća Grada Labina. Gospodarsko vijeće Grada Labina kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika na današnjoj je sjednici raspr

By: Vijesti | 18 Dec 2018 u 17:53
Obavijest o regulaciji prometa – Breg Ivanovci
Vijesti

Obavijest o regulaciji prometa – Breg Ivanovci

Iz Grada Labina obavještavaju sve sudionike u prometu da je na dijelu županijske ceste Labin – Koromačno, pri skretanju za naselje Breg Ivanovci, zbog radova na snazi novi režim promet

By: Vijesti | 18 Dec 2018 u 12:32
Osam korisnika s Labinštine ostvarilo pravo na potporu za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava
Vijesti

Osam korisnika s Labinštine ostvarilo pravo na potporu za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

Upravni odbor LAG-a Istočna Istra donio je Odluke o odabiru projekta za prijave pristigle na LAG Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip op

By: Vijesti | 18 Dec 2018 u 11:22
Božić u Labinu nudi pravu božićnu čaroliju
Vijesti

Božić u Labinu nudi pravu božićnu čaroliju

Svim građanima i uvijek dobrodošlim posjetiteljima, već treću godinu zaredom blagdanski duh u punom će sjaju donijeti sad već tradicionalna manifestacija „Božić u Labinu“. &

By: Vijesti | 18 Dec 2018 u 11:11
Klarić:`Ugovor je prekoračen za 399 tisuća kuna, ali ponosni smo na izgrađeni objekt koji dobiva funkciju`
Vijesti

Klarić:`Ugovor je prekoračen za 399 tisuća kuna, ali ponosni smo na izgrađeni objekt koji dobiva funkciju`

Izdavanje suglasnosti na Dodatak I, za zaključenje ugovora o javnim radovima na izgradnji dječjeg vrtića u Vrećarima, izazvalo je negodovanje vijećnika na sinoć posljednjoj sjednici Općinskog v

By: Vijesti | 18 Dec 2018 u 08:36
Proteklog vikenda provedene tri humanitarne akcije za Mariju
Vijesti

Proteklog vikenda provedene tri humanitarne akcije za Mariju

"Udruga žena "Mendula" zahvaljuje na velikom odazivu i sudjelovanju u humanitarnoj akciji "Za Mariju II", koja se tijekom prošlog vikenda provodila za Mariju Kuzmančev Bembić iz Labina, Marc

By: Vijesti | 18 Dec 2018 u 07:10
U Knjižnici edukativno-kreativna radionica „Ho-ho-ho! ...blagdani nam stižu...“
Vijesti

U Knjižnici edukativno-kreativna radionica „Ho-ho-ho! ...blagdani nam stižu...“

Bliže nam se božićno-novogodišnji blagdani, vrijeme radosti i veselja te smo i ove godine u Gradskoj knjižnici Labin pripremili su zanimljive aktivnosti kojima će vas provesti kroz jo&scar

By: Vijesti | 17 Dec 2018 u 19:35
Sutra poslijepodne zatvara se za promet centar grada
Vijesti

Sutra poslijepodne zatvara se za promet centar grada

Iz Grada Labina obavještavaju sve sudionike u prometu da će od utorka 18. prosinca 2018 u 16:30 sati, do nedjelje 23.12. 2018. u 17 sati zbog održavanja manifestacije „Božić u Labinu&

By: Vijesti | 17 Dec 2018 u 14:37
Održan prijem za predstavnike vjerskih zajednica Grada Labina
Vijesti

Održan prijem za predstavnike vjerskih zajednica Grada Labina

Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić sa zamjenicom Federikom Mohorović Čekada danas je u prostorijama Grada Labina održao predblagdanski prijem za predstavnike vjerskih zajednica Grada Lab

By: Vijesti | 17 Dec 2018 u 14:32
Skupština usvojila Proračun Istarske županije za 2019.
Vijesti

Skupština usvojila Proračun Istarske županije za 2019.

Na današnjoj 18. sjednici Skupštine Istarske županije, održanoj u Spomen domu u Pazinu, usvojen je Proračun Istarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, u

By: Vijesti | 17 Dec 2018 u 12:54
Ukupno vijesti 10210

O nama

5portal.hr nezavisni je portal, novi koncept dnevnog portala koji objedinjuje karakteristike popratnih medija, video i audio zapisa te digitalne fotografije. Čitatelje privlačimo i zadržavamo ponajprije sadržajem, od dnevnih vijesti s Labinštine, ali i čitave regije.

Redovno objavljujemo vijesti iz kulture, sporta, rubrike zdravlje, pa sve do korisnih savjeta različitih tematika. Sastavni dio portala jesu i kolumne, te trenutno redovno objavljujemo četiri kolumne. Do sada je objavljen i veliki broj intervjua, a ta praksa će se nastaviti i u budućnosti.       

Dobru suradnju ostvarili smo s raznim udrugama i sportskim društvima te redovito pratimo njihove aktivnosti.

Facebook

Kontakt info

Sjedište: Slobode 63, 52 221 Rabac
Ured: Rudarska 1, 52 220 Labin
OIB: 90625517782

+385 52 854 033
+385 98 849 987
+385 91 130 31 80

autor@5portal.hr