27May

Klub Nezavisni zajedno uputio primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Šikuli

Temeljem javne rasprave (kojoj je rok 14.11.), dostavljeni su prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Šikuli. Prijedloge i primjedbe podnio je Klub Nezavisni zajedno (Silvano Vlačić, Darko Martinović, Tanja Pejić) i predsjednik Odbora za zaštitu okoliša, Mladen Bastijanić.

ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE
S obzirom na planirane aktivnosti, selo Šikuli će zasigurno biti oživljeno ali pod velikim upitnikom očuvanja kako prirode i okoliša tako i kulturne baštine.
Iz priložene dokumentacije koja se odnosi na Javnu raspravu Plana, iznosimo prijedlog da se:
Kulturno dobro koje je Prostornim Planom grada Labina kategorizirano kao Povijesno naselje seoskih obilježja - Povijesna cjelina Šikuli za koju je određen status zaštite – UPIŠE U REGISTAR.
S obzirom da je u priloženom materijalu dan prijedlog za ovo, mi ga želimo istaknuti i potvrditi.
Selo Šikuli spada u 3-u kategoriju zaštićenih povijesnih spomenika i dobara i pod zaštitom je Ministarstva kulture.
Konzervatorskom studijom koja je izrađena za potrebe izrade UPU Šikuli, unutar obuhvata plana identificirana je vrijedna etnografska baština u obliku arheoloških lokaliteta koje čine Komunski put (centralna komunikacija kroz selo Šikuli), te Guvno (Gumno) smješteno uz istočnu granicu starog naselja Šikuli. Temeljem navedenog, predlažemo da se navedene vrijednosti etnografske baštine ZAŠTITE KROZ REGISTRIRACIJU KAO KULTURNO POVIJESNA BAŠTINA.

Selo Šikuli u cjelini sa zgradama čini iznimnu sliku moćnih karakteristika s najvišom ocjenom kvalitete - veoma vrijedno. Tako ga se okarakteriziralo u krajobraznoj osnovi. U istoj se navodi da je to ujedno i potencijal za realizaciju kvalitetnog turističkog kompleksa, pa je svako narušavanje tih datosti u prostoru negativan proces.

Predlažemo da prostorno planska rješenja za ova područja trebaju podrazumijevati odabir najkvalitetnijeg urbanističkog i/ili arhitektonskog rješenja uz mogućnost usporedbe radova većeg broja natjecatelja te da se istovremeno osigurava demokratska i transparentna procedura kao i participacija zainteresirane javnosti od faze utvrđivanja natječajnog programa do javne rasprave i izložbe radova.

INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST UNUTAR PODRUČJA OBUHVATA
Izgradnji na danas neizgrađenom području obuhvata plana mora prethoditi izgradnja kvalitetne prometne i komunalne infrastrukturne mreže.
Stanje područja obuhvata plana:
Prometni sustav
Unutar područja obuhvata nema razvrstanih prometnica (državnih, županijskih ili lokalnih). Unutar područja obuhvata ne postoje pješački putovi.
Komunalna infrastruktura
Područje obuhvata plana je neizgrađeno i komunalno neopremljeno.
Elektroopskrba
Naselje Šikuli nije uključeno u mrežu elektroopskrbe.
Riječ je o prometno izoliranoj, ali vrlo atraktivnoj lokaciji s vizurama na more i otok Cres.
S obzirom da za naselje Šikuli ne postoji mreža komunalne infrastrukture, plansko područje potrebno je opremiti prometnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom, što je preduvjet realizacije planiranih sadržaja.
U svrhu unapređenja uređenja zone i komunalne infrastrukture potrebno je osigurati prvenstveno prostor javnog interesa (prometnice, javne pješačke površine i dr.).
Potrebno je čuvati što je više moguće prirodnog terena i zelenila kao važnog ekološkog.
Sve gore navedeno, citirali smo iz priloženog materijala za Javnu raspravu. Ono na što želimo upozoriti je da se radi o vrlo atraktivnoj lokaciji koja pored vrijednog okoliša sadrži i kulturnu baštinu koja se treba očuvati, registrirati i zaštiti. Međutim, kako stoji u prvoj rečenici ove točke: '' Izgradnji na danas neizgrađenom području obuhvata plana mora prethoditi izgradnja kvalitetne prometne i komunalne infrastrukturne mreže. ''
Naša primjedba usvajanja ovog Plana počiva na slijedećem.
Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta UPU Šikuli potpisan je 12.12.2017.g. Prema Ugovoru, investitor je preuzeo obvezu financiranja UPU Šikuli, ali infrastruktura i dalje ostaje upitna, naročito ona izvan obuhvata Plana koja dosad nije napravljena za potrebe lokalnog stanovništva.
Izdvojeno iz Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta UPU Šikuli:
Članak 9, stavci:
(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da financiranje uređenja građevinskog zemljišta u obuhvatu Plana u dijelu izgradnje potrebne infrastrukture i priključenja budućih izgradnji na komunalnu i drugu infrastrukturu nisu predmet ovog Ugovora niti Grad Labin ovim Ugovorom preuzima ikakvu obvezu s tim u svezi.
(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će pitanje financiranja opremanja građevinskog zemljišta potrebnom infrastrukturom unutar i izvan obuhvata Plana regulirati posebnim ugovorom, a nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina i Urbanističkog plana uređenja Šikuli kojima će se utvrditi uvjeti izgradnje komunalne i druge infrastrukture nužne za izgradnju planiranih namjena unutar obuhvata Plana.
S obzirom na navedeno, smatramo da bi u interesu građana lokalne zajednice trebali najprije definirati uvjete izgradnje potrebite infrastrukture a naročito u pogledu financiranja iste. Stoga naglašavamo da izrada ''posebnog ugovora'' koji se spominje u stavku 2 za nas predstavlja veliku nepoznanicu pa se pod takvim nedostatnim informacijama ne bi smjele ni donositi odluke o prihvaćanju UPU Šikuli jer kao što piše: izgradnji na danas neizgrađenom području obuhvata plana mora prethoditi izgradnja kvalitetne prometne i komunalne infrastrukturne mreže.
Primjedba: Tzv. ''posebni ugovor'' je nepoznanica koja je po interesu građana lokalne zajednice jako bitna informacija prije usvajanja UPU Šikuli.
Prijedlog: Usvajanju UPU Šikuli trebao bi prethoditi tzv. ''posebni ugovor'' kao i uvjeti izgradnje komunalne i druge infrastrukture nužne za izgradnju planiranih namjena unutar obuhvata Plana.

15421850573. ŠIKULI - primjedbe[19563]

STUDIJA PRIHVATNIH KAPACITETA TURIZMA GRADA LABINA
Planom se donosi obuhvat koji će biti određen Prostornim planom uređenja Grada Labina (čije izmjene i dopune su u tijeku), odnosno za izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene TRP Šikuli, polivalentni sportsko-rekreacijski centar Šikuli i građevinsko područje naselja Šikuli, površine cca 13,3 ha ha i kapaciteta 500 (400 postelja unutar TRP-a i 100 postelja unutar sportskog centra).
Iz Studije prihvatnih kapaciteta turizma grada Labina izdvajamo:
''S obzirom na složenost prostora Grada Labina procjena održivog prihvatnog kapaciteta u ovoj Studiji rađena je na razini četiri različita turističkih područja Grada Labina: za Rabac, grad Labin, TRP „Prklog 1“ i TRP „Prklog 2“.
U Savjetovanju s javnošću po navedenoj studiji, jedna od naših primjedbi bila je:
S obzirom da studija iznosi smjernice za održivi razvoj turizma GRADA LABINA, smatramo da je neodgovorno sagledavanje prostora izuzimanjem drugih turističkih područja.
Želimo ukazati na situaciju da navedena studija još uvijek nije ''obrađena'' te kao takva nije ni predstavljena nama vijećnicima i građanima po pitanju prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi. Stoga, navodimo još jedan razlog tj. primjedbu:
da se usvajanju ovog Plana, pored navedenog u točki II. naših primjedbi, ne bi trebalo pristupiti prije obrade i prihvaćanja Studije prihvatnih kapaciteta turizma grada Labina.

Tjedna TOP ponuda u Jedinstvu
Vijesti

Tjedna TOP ponuda u Jedinstvu

Promo aktivnosti u periodu 20. svibnja 2019. - 26. svibnja 2019.  Tjedna TOP ponuda u Jedinstvu: Mlijeko Dukat 2,8% m.m. 1 L boca – 5,49 kn Pepsi 2 L – 9,99 kn Pašteta tuna

By: Vijesti | 20 May 2019 u 09:08
Flego: Mladi su za normalnu i naprednu Hrvatsku
Vijesti

Flego: Mladi su za normalnu i naprednu Hrvatsku

„Kreativna, obrazovana i inovativna Hrvatska recept je Amsterdamske koalicije za odmicanje od dna na kojem se Hrvatska trenutno nalazi“, poručili su na danas održanoj konferenciji za med

By: Vijesti | 19 May 2019 u 15:58
Nacrti Odluka o demografskim mjerama i socijalnoj skrbi na javnom su savjetovanju
Vijesti

Nacrti Odluka o demografskim mjerama i socijalnoj skrbi na javnom su savjetovanju

Nacrt Odluke o demografskim mjerama i Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi na javnom je Savjetovanju od 17. svibnja 2019. do 17. lipnja 2019. godine.Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti

By: Vijesti | 19 May 2019 u 12:20
Povodom Međunarodnog dana muzeja Paul Kupelwieser iznenadio goste Brijuna
Vijesti

Povodom Međunarodnog dana muzeja Paul Kupelwieser iznenadio goste Brijuna

U subotu, 18. svibnja, 2019. godine, povodom Međunarodnog dana muzeja, Paul Kupelwieser i njegovi suradnici iznenadili su posjetitelje Brijuna te ih poveli u nesvakidašnju šetnju u kojo

By: Vijesti | 19 May 2019 u 09:34
Vinari s Labinštine uključeni u projekt `Dan otvorenih vinskih podruma u Istri`
Vijesti

Vinari s Labinštine uključeni u projekt `Dan otvorenih vinskih podruma u Istri`

Nakon najvažnijeg vinskog događaja u Istri, Vinistre, bliži se također važan, 15. po redu Wine Day - Dan otvorenih vinskih podruma u Istri, koji će se održati 26. svibnja od 10 do 19 sati u vi&

By: Vijesti | 19 May 2019 u 09:29
In Memoriam -  Josip Diminić 1937.- 2019.
Vijesti

In Memoriam - Josip Diminić 1937.- 2019.

JOSIP DIMINIĆ rođen je 1937. u Sv. Lovreču (Diminići) kraj Labina gdje pohađa OŠ. Školovanje nastavlja u Zagrebu na Školi primijenjene umjetnosti, te na Akademiji likovnih um

By: Vijesti | 20 May 2019 u 13:14
Prometno jutro u centru grada
Vijesti

Prometno jutro u centru grada

Labin - Subotnje jutro koje je na trenutke bilo i sunčano, mamilo je građane u centar grada, u kojemu je bilo itekako prometno, kako automobilima tako i ljudima. Iskoristili su to mnogi, jer je tamo

By: Vijesti | 19 May 2019 u 13:17
Labin Zdravi grad i mjesni odbori podijelili 2.300 sadnica građanima
Vijesti

Labin Zdravi grad i mjesni odbori podijelili 2.300 sadnica građanima

Povodom Dana hrvatskih zdravih gradova, Labin Zdravi grad zajedno s mjesnim odborima Labin Kature, Labin Gornji, Rabac, Labin Donji, Ripenda, Kapelica i Vinež danas je organizirao podjelu besplatnih

By: Vijesti | 18 May 2019 u 12:02
Istria Wine & Walk: Vrhunski istarski vinari oduševili šetače
Vijesti

Istria Wine & Walk: Vrhunski istarski vinari oduševili šetače

Više od 650 vinskih entuzijasta danas se otputilo na 11 km dugu šetnju sjeverozapadnom Istrom, uživajući u spoju vrhunskih vina s jednako privlačnom gourmet ponudom. Ovogodišnj

By: Vijesti | 18 May 2019 u 13:23
Ukupno vijesti 11358

O nama

5portal.hr nezavisni je portal, novi koncept dnevnog portala koji objedinjuje karakteristike popratnih medija, video i audio zapisa te digitalne fotografije. Čitatelje privlačimo i zadržavamo ponajprije sadržajem, od dnevnih vijesti s Labinštine, ali i čitave regije.

Redovno objavljujemo vijesti iz kulture, sporta, rubrike zdravlje, pa sve do korisnih savjeta različitih tematika. Sastavni dio portala jesu i kolumne, te trenutno redovno objavljujemo četiri kolumne. Do sada je objavljen i veliki broj intervjua, a ta praksa će se nastaviti i u budućnosti.       

Dobru suradnju ostvarili smo s raznim udrugama i sportskim društvima te redovito pratimo njihove aktivnosti.

Facebook

Kontakt info

Sjedište: Slobode 63, 52 221 Rabac
Ured: Rudarska 1, 52 220 Labin
OIB: 90625517782

+385 52 854 033
+385 98 849 987
+385 91 130 31 80

autor@5portal.hr