12Nov

Reakcija nezavisne liste Srećka Mohorovića na izjave IDS-a Svete Nedelje

U nastavku donosimo osvrt Nezavisne liste Srećka Mohorovića na konferenciju za novinare IDS-a Općine Sveta Nedelja. Osvrt objavljujemo u izvornom bliku.

"Osvrt na konferenciju za štampu podružnice IDS-Sveta Nedelja, te za pojašnjenje pojedinih aktivnosti provedenih u Općini Sveta Nedelja, a koje su na konferenciji pogrešno iznijete i javnosti prenijete netočne informacije.

Gospodin Andrea černjul, kad govori o izgradnji dječjeg vrtića, trebao bi znati potpunu informaciju te o tome istinito govoriti.
Slažemo se da je izgradnja dječjeg vrtića prioritet za Općinu Sveta Nedelja, te je Općina pokrenula postupak vraćanja građevinskog zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića kod Republike Hrvatske, a odnosi se na zemljište bivše poljoprivredne zadruge, (zgrada je vlasništvo Općine) i zatražila na osnovu idejnog projekta lokacijsku dozvolu što je uvjet za povrat zemljišta, nakon čega ide izrada glavnog izvedbenog projekta, kojeg će trebati prihvatiti Općinsko vijeće.
Istina je da je Udruga Sv,. Dominik Savio iz Labina bila zainteresirana za izgradnju dječjeg vrtića, te od Biskupije Porečke i Pulske dobila koncesiju na zemljište za izgradnju istog. Od Općine Sveta Nedelja zatražili su jamstvo za zaduživanje kod banka radi izgradnje istog, što Općina Sveta Nedelja nije mogla dati, kao i oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade i izgradnju prilaznog puta. Udruga Sv. Dominik Savio odustala je od izgradnje vrtića.
O utrošenih 80 milijuna kuna prema riječima gospodina černjula u nepoznate svrhe, samo je njegova neutemeljena tvrdnja, što govori o njegovom poznavanju poslovanja Općine, izradi proračuna i izviješća o ostvarenju proračuna.
Gospodin černjul, bi trebao znati da je intenzivna izgradnja mrtvačnica i obnove domova, kao i izgradnje javne rasvjete te asfaltiranje nerazvrstanih cesta počela nakon 2001. godine kad upravljanje Općinom preuzima koalicija Nezavisne liste Srećka Mohorovića i SDP-a.
Mrtvačnica u Svetom Martinu, Šumberu i Nedešćini su objekti koji su od značaja i važnosti za sve žitelje Općine a i šire koje na žalost koristimo nerado, za čiju je izgradnju Općinsko vijeće donijelo odluku i kroz proračun osiguralo sredstva.

Što se tiče obnove društvenih domova također napominjemo, da je Općinsko poglavarstvo i vijeće donijelo odgovarajuće odluke za obnovu istih, da podsjetimo od 2005. godine Općinom Sveta Nedelja je upravljala velika koalicija Nezavisne liste Srećka Mohorovića, IDS-a i SDP-a.
U društvenom domu Snašići, svoje prostore imaju i koriste Mjesni odbor, Bočarski klub, Lovačko društvo «Balotin», «Jedinstvo» d.o.o. Labin – prodavaonica i Hrvatski telekom d.d. (telefonska centrala), u Svetom Martinu je dvorana koju koristi osnovna škola i građani, prostor za Mjesni odbor koju koriste mladi, trgovina i ugostiteljsko objekt i dva stana; u Šumberu je prostor za Mjesni odbor, prostor dodijeljen umirovljenicima, udrugama i ostalim, trgovina, izložbeni prostor za stolariju i tri stana, dok je na žalost velika dvorana još uvijek za uređenje.
S toga ne možemo reći, gospodine černjul, da se mrtvačnice i društveni domovi ne koriste.
        
U realizaciji Poduzetničke zone Nedešćina I-II krenulo se iz tri vrlo važna razloga, prvi je iskazan interes preko 15 poduzetnika za zemljištem, a jedan od tih je vlasnik firme sa visoko sofisticiranom tehnologijom, gdje bi mogli izgraditi svoje poslovne objekte, drugi razlog blizina potrebne komunalne infrastrukture (cesta, telefon, voda, struja), a treći najvažniji razlog je zemljište koje je u vlasništvu Općine Sveta Nedelja.
Gospodin Bernaz, a pogotovo gospodin Načinović, bi trebao znati da je poduzetnička zona Nedešćina I-II u prostorno, planu uključena već 2006. godine (i uključena u PPU Istarske županije) kad su donešene I. izmjene i dopune Prostornog plana Općine, pogotovo što je gospodin Načinović bio član Poglavarstva u koaliciji IDS-SDP-NLSM, pa tako bio jedan od kreatora politike izrade prostornih planova općine i sukreator proračuna Općine Sveta Nedelja.
Što se tiče utrošenih sredstava to je vrlo jednostavno isčitati iz izvješća o ostvarenju proračuna tako da tu nema nepoznanica.
Gospodin Bernaz zna da nije općini upućen niti jedan zahtjev za korištenje tog zemljišta u svrhu proizvodnje zdrave hrane, prema tome to su samo njegova zakašnjela razmišljanja.
U poduzetničkoj zoni izgrađena je trafostanica i doveden visoki napon, izgrađen je vodovod, ishodovana je lokacijske dozvola za izgradnju infrastrukture unutar zone (prometnice, vodovod, odvodnja, plinovod, telefon, javna rasvjeta i električna snaga do svake parcele), u fazi su izrade glavni izvedbeni projekti za isto.
        
Netočna je tvrdnja da nisu upoznati sa stanjem proračuna, kada je izvješće o izvršenju proračuna za prvo polugodište prihvaćeno na Općinskom vijeću, a gospodin Načinović dobiva pozive za prisustvovanje na sjednici vijeća sa svim materijalima, tako da tvrdnja o neinformiranosti ne stoji.

Ostavku gospodina Načinovića kao člana Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove ne komentiramo, jer je to njegovo demokratsko pravo i volja.

Netočna je tvrdnja gospodina Načinovića da si je netko uzeo pravo da samostalno kreira i ucrtava što će ući ili izaći iz Prostornog plana Općine Sveta Nedelja.
Netočno je da budući Prijedlog prostornog plana nije iznesen javno i na Općinsko vijeću.
Netočno je da se nije prezentiralo Mjesnim odborima i javnosti.
Naime, točno je i činjenica da je gospodin Načinović sudjelovao u donošenju Prostornog plana uređenja 2005. godine, 2006. godine I-izmjena i dopuna prostornog plana, a 2008. godine i II-izmjena i dopuna prostornog plama.
Za točno informiranje javnosti, a to u tekstu spomenuta gospoda znaju Odluku o izradi III-izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja donijelo je Općinsko vijeće 8. veljače 2010. godine na prijedlog općinskog načelnika, a zbog 350 zaprimljenih zahtjeva građana za izmjenama i dopunama prostornog plana. Nakon toga objavljen je javni natječaj za odabir izrađivača, te se pristupilo obradi svih zahtjeva.

1. kolovoza 2011. godine donešena je Odluka o otvaranju prethodne rasprave po prijedlogu III-izmjena i dopuna PPU – koja je održana 12. rujna 2011. godine, kao i javno obrazlaganje i javna rasprava koja je održana 7. studenog 2011. godine, a javni uvid je trajao od 19. listopada 2011. do 21. studenog 2011. godine, što je sve objavljeno na našoj WEB stranici, «Glasu Istre» i na oglasnim pločama Općine Sveta Nedelja.
U vremenu javnog uvida organizirane su i prezentacije i uvid u izmjene i  dopune PPU po Mjesnim odborima i to:
7.11.2011.-Mjesnii odbor Šumber - u Šumberu
-Mjesni odbor Nedešćina – u Nedešćini
-Mjesni odbor Štrmac – u Nedešćini
8.11.2011.-Mjesni odbor Snašići – u Snašićima
-Mjesni odbor Sveti Martin – u Svetom Martinu
na kojima su bili prisutni članovi vijeća Mjesnih odbora i građani zainteresirani za isto. članovi vijeća Mjesnih odbora bili su zaduženi za izradu primjedba i prijedloga te dostaviti ih izrađivaču plana.

Tvrdnja gospodina Načinovića o ne transparentnosti izrade izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja ne stoji i nije istinita. Da bi se gospodin Načinović, i ostala spomenuta gospoda malo više potrudila informirati iz dostavljenih im materijala i ne slušati «ulicu» već informacije tražiti na pravome mjestu, bili bi kudikamo bolje upoznati sa aktivnostima koje se provode na Općini Sveta Nedelja.
Očito su počele predizborne aktivnosti.
Za informaciju gospodi III izmjene i dopune plana nisu definirane niti donešene, već se priprema ponovni javni uvid i rasprava, koji bi se trebali održati za 20–tak dana."
        

Flego na ITRE-u: Od 2030. ukinimo ugljen kao energent u EU!
Vijesti

Flego na ITRE-u: Od 2030. ukinimo ugljen kao energent u EU!

„Do 2030. iskorijenimo štetna fosilna goriva i okrenimo se u potpunosti obnovljivim izvorima energije. Riješimo se u potpunosti ugljena kao energenta! To je jedina ispravna zelena

By: Vijesti | 12 Nov 2019 u 18:28
Zbog radova u luci cesta kroz Trget bit će zatvorena do 30. studenoga
Vijesti

Zbog radova u luci cesta kroz Trget bit će zatvorena do 30. studenoga

Na zahtjev Lučke uprave Rabac, koja vodi projekt rekonstrukcije komunalnih vezova u Trgetu, produžuje se rok zatvaranja nerazvrstane ceste Luka Bršica-Trget. Cesta će, tako, za promet motorn

By: Vijesti | 12 Nov 2019 u 16:49
U naselju Marcilnica izvode se radovi na izgradnji  i sanaciji nogostupa s obje stane prometnice
Vijesti

U naselju Marcilnica izvode se radovi na izgradnji i sanaciji nogostupa s obje stane prometnice

Radovi na izgradnji novog nogostupa dužine 225 metara i širine 1,8 metara u naselju Marcilnica, točnije na dijelu prometnice u smjeru Rijeke između benzinske postaje INA i skretanja za nasel

By: Vijesti | 12 Nov 2019 u 14:31
RKUD `Rudar` vratio se s uspješnog nastupa u Aladinićima
Vijesti

RKUD `Rudar` vratio se s uspješnog nastupa u Aladinićima

Članovi Radničko kulturno-umjetničkog društva „Rudar“ iz Raše vratili su se s uspješnog nastupa na ovogodišnjim jubilarnim, 20-im Dubravskim susretima, koji

By: Vijesti | 12 Nov 2019 u 12:19
U Labinu prvi puta radionica `Prva pomoći za kućne ljubimce`
Vijesti

U Labinu prvi puta radionica `Prva pomoći za kućne ljubimce`

U Labinu se prvi puta održava poludnevna radionica Prva pomoći za kućne ljubimce (primarno pse). Radionica traje ukupno 6 sati tijekom kojih se teorijski i praktično pokriva više od 40 hit

By: Vijesti | 12 Nov 2019 u 12:09
Trget do konca godine dobiva 200 komunalnih vezova
Vijesti

Trget do konca godine dobiva 200 komunalnih vezova

Izgradnja lučice za vezove u Trgetu spada u red velikih investicija u Općini Raša, za koju se izborila osobno načelnica, nakon ekološkog incidenta. Izlijevanje nafte u more dogodilo s

By: Vijesti | 12 Nov 2019 u 09:46
Zahtila:`Predstoji najzahtijevniji zahvat u rekonstrukciji šohta`
Vijesti

Zahtila:`Predstoji najzahtijevniji zahvat u rekonstrukciji šohta`

Radovi na obnovi simbola grada, labinskog šohta, prelaze iz faze u fazu.Izvršena je demontaža čelične konstrukcije galerije, kabina izvoznih okana i kabina malog lifta. Osim toga demo

By: Vijesti | 12 Nov 2019 u 09:39
Alfa Albona više nije isključivo udruga za mlade
Vijesti

Alfa Albona više nije isključivo udruga za mlade

Nakon osam godina djelovanja kao udruga za mlade, Alfa Albona je odlučila krenuti korak naprijed i odbaciti sufiks „za mlade“, no to ne znači da se mladima i dalje neće baviti. Novi st

By: Vijesti | 12 Nov 2019 u 07:50
Općina Kršan u 9 mjeseci ostvarila višak u Proračunu od 6,2 milijuna kuna
Vijesti

Općina Kršan u 9 mjeseci ostvarila višak u Proračunu od 6,2 milijuna kuna

III.Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan izglasane su bez primjedbi vijećnika, na 6.redovnoj sjednici Općinskog vijeća,11.studenog, nakon što ih je ukratko obrazložio načelnik,

By: Vijesti | 12 Nov 2019 u 07:38
Ukupno vijesti 12725

O nama

5portal.hr nezavisni je portal, novi koncept dnevnog portala koji objedinjuje karakteristike popratnih medija, video i audio zapisa te digitalne fotografije. Čitatelje privlačimo i zadržavamo ponajprije sadržajem, od dnevnih vijesti s Labinštine, ali i čitave regije.

Redovno objavljujemo vijesti iz kulture, sporta, rubrike zdravlje, pa sve do korisnih savjeta različitih tematika. Sastavni dio portala jesu i kolumne, te trenutno redovno objavljujemo četiri kolumne. Do sada je objavljen i veliki broj intervjua, a ta praksa će se nastaviti i u budućnosti.       

Dobru suradnju ostvarili smo s raznim udrugama i sportskim društvima te redovito pratimo njihove aktivnosti.

Facebook

Kontakt info

Sjedište: Slobode 63, 52 221 Rabac
Ured: Rudarska 1, 52 220 Labin
OIB: 90625517782

+385 52 854 033
+385 98 849 987
+385 91 130 31 80

autor@5portal.hr