25Aug

Tanja Pejić:`Tko je `bio` direktor sa povlaštenim statusom?`

Na redakcijski mail stiglo nam je priopćenje vijećnice Tanje Pejić, koje objavljujemo u izvornom obliku:

Slijedom uvida u ugovore o zasnivanju radnog odnosa od strane direktora naših gradskih tvrtki, srušen je mit poslovne tajne. U protivnom, uvid u navedene ugovore ne bih ni imala. Bez obzira na prethodne izjave gradonačelnika od: ''svi su ugovori poslovna tajna'' do ''neki su ugovori poslovna tajna'', zakon tumači drugačije.
Plaće odgovornih osoba gradskih tvrtki prije i nakon revizije
Podaci o visini prosječne plaće (neto, bez odbitaka za djecu) odgovorne osobe (direktora) za period prije revizije/izmjene postojećih ugovora (uz dopuštenje greške do nekoliko stotina kuna):
Vodovod Labin d.o.o. (2004. – 2018.g.) - prosječna plaća se u promatranom razdoblju kretala od 13.700 kn do 18.000 kn. Direktor Dino Škopac.
1. Maj Labin d.o.o. (2008. – 2018.g.) - prosječna plaća se u promatranom razdoblju kretala od 13.200 kn do 15.500 kn. Direktor Alen Golja.
Labin stan d.o.o. (2012. – 2018.g.) - prosječna plaća se u promatranom razdoblju kretala od 9.400 kn do 10.200 kn. Direktorica Dolores Sorić.
Labin 2000 d.o.o. (2014. – 2018.g.) - prosječna plaća se u promatranom razdoblju kretala od 9.200 kn do 9.500 kn. Direktor Dalibor Zupičić.
Napomena: za Vodovod Labin d.o.o. moguća je veća visina greške (odstupanje) u visini plaća s obzirom da je ugovorom visina plaće utvrđena umnoškom prosječne bruto plaće isplaćene u Društvu za prethodni mjesec i koeficijenta 3,5. Ostale tri tvrtke imaju izraženu veličinu plaće u bruto iznosu ili putem tarifnog pravilnika u kojem su izražene osnovice za određivanje plaće i pripadajući koeficijent prema sistematizaciji radnih mjesta.
Nakon revizije (izmjene/unifikacije) ugovora o radu, učinjene su korekcije u iznosima plaća, kao i brojnim odredbama ugovora. S obzirom na učinjenu unifikaciju ugovora, smatram da korekcije plaća nisu svima učinjene po zasluzi. Razlog tome je da nisu dana obrazloženja ovih korekcija. Ovako ostaje pretpostavka da su svi ''kažnjeni'', odnosno, da su učinili povrede ugovora, neposredno i propuste u poslovanju tvrtke?
Za građane, ovakva unifikacija ugovora, u njihovim džepovima ne izaziva promjenu osobnih budžeta s obzirom da je cijena usluge koju navedene gradske tvrtke izvršavaju ostala ista. A s druge strane, ovako prikazana umanjenja se uvijek mogu nadomjestiti raznim bonusima, subvencijama i drugim ''nagradama'' za koje građani ne znaju.
Visina prosječne plaće (neto) nakon revizije/izmjene (nakon 12-og mjeseca 2018.g.):
Vodovod Labin d.o.o. – 11.500 kn (17.766 kn bruto)
1. Maj Labin d.o.o. – 11.500 kn (17.766 kn bruto)
Labin stan d.o.o. – 8.800 kn (13.280 kn bruto)
Labin 2000 d.o.o. – 9.500 - nisam dobila novi ugovor pa pretpostavljam da nije izvršena izmjena (14.310 kn bruto)
Odredbe ugovora povlaštenog direktora (iz ugovora prije revizije)
Jedna od četiri gradske tvrtke iz ovog priopćenja ima određene povlaštene odredbe koje druge tvrtke nemaju. One koje su od posebnog značaja jesu:
Ugovorom se propisuje radni odnos na neodređeno vrijeme.
Direktor ima pravo jednom godišnje na teret Društva izvršiti preventivni pregled zdravstvenog stanja i sposobnosti za obavljanje poslova managera (direktora).
Direktor ima pravo na trošak Društva zaključiti s osiguravajućim društvom ugovor o osiguranju za slučaj smrti ili invalidnosti u ukupnom iznosu godišnje premije do jedne mjesečne plaće.
Direktor se oslobađa odgovornosti ako je djelovao po odluci Skupštine ili Nadzornog odbora.
Društvo je obvezno Direktoru po završnom računu isplatiti 1,5% od ukupne dobiti Društva.

Dotaknut ću se samo odredbe o isplati dobiti. Ovdje se nameće pitanje smiju li uopće gradske tvrtke dijeliti direktorima dobit, s obzirom da se radi o tijelu javne vlasti. Ponajviše stoga što gradske tvrtke trebaju poslovati po načelima ekonomičnosti i racionalnog poslovanja, što znači da nije prioritet poslovanja povećanje dobiti koje u našem slučaju većim dijelom proizlazi iz cijene usluge koju građani plaćaju?! Prioritet je da građani za najpovoljniju cijenu dobiju najbolju uslugu, koja podrazumijeva poslovanje u dobitku. A dobit se po logici treba ulagati u poslovanje.
Tvrtka u kojoj je 2004.g. direktoru osigurana isplata dobiti Društva od 1,5% je tvrtka čije je poslovanje 2004.g. bilježilo gubitak poslovanja! Možda je ova stavka razlog da se nije godinama ulagalo u sustav odvodnje i opskrbe vodom iz izvora Kožljak i Plomin? A gdje su bonusi, nagrade i sve moguće subvencije o kojim iznosima građani mogu samo pretpostavljati? Tko bi trebao snositi odgovornost za ovakve radnje? Trošak snose građani.
S obzirom da građani plaćaju najskuplju vodu u Istri, kao i najveći iznos fiksnog dijela naknade za održavanje sustava (28,25 kn), proizlazi da '''uspješno poslovanje'' vode građani koji plaćaju tako visoku cijenu. Kvaliteta sustava se jednim dijelom odražava ''pročišćenom vodom'' u krapanskom kanalu koja je desetljećima sve ''bolja i bolja''.

Potpisnici ugovora gradskih tvrtki
U ovom prikazu želim ukazati na osobe koje pored direktora (odgovornih osoba) potpisuju njihove ugovore o radu. To su predsjednici Nadzornog odbora ili Skupštine društva. To su ljudi koji podržavaju ili osporavaju vođenje Društva od strane odgovorne osobe, tj. direktora, čime posredno snose odgovornost. Ugovori se potpisuju svake četiri godine.
Vodovod Labin d.o.o. (od 2004.g. do 2016.g.) – Tulio Demetlika (predsjednik Skupštine društva), 2018.g. - Nenad Boršić (predsjednik Nadzornog odbora).
1. Maj Labin d.o.o., 2008.g. – Manuela Licul Martinčić (predsjednica Skupštine), (2012.g., 2016.g.) – Eni Modrušan (predsjednica Skupštine), 2019.g. – Silvano Vlačić (predsjednik Nadzornog odbora).
Labin stan d.o.o. (2012.g., 2015.g.) – Dorino Rajković (predsjednik Skupštine), 2019.g. – Alenka Verbanac (predsjednica Skupštine).
Labin 2000 d.o.o., 2014.g. – Zoran Rajković (predsjednik Skupštine), 2018.g. – Federika Mohorović Čekada (predsjednica Skupštine).

Kako je osnivač navedenih gradskih tvrtki jedinica lokalne samouprave, za koje vrijedi načelo transparentnosti u djelovanju, tada se po logici stvari isto odnosi i na tvrtku koja je osnovana od strane jedinice lokalne samouprave.
Tražene informacije (visina plaće odgovornih osoba) jesu informacije za koje svaka osoba ima pravo saznanja. Iz tih informacija je neizravno vidljivo trošenje javnih sredstava, pa bi iste, radi transparentnog djelovanja tijela javne vlasti, trebale biti dostupne.
Za sve navedene informacije bi građani trebali imati pravo na javni uvid na način da iste budu prikazane na Internet stranicama svakog tijela javne vlasti – od gradske uprave, do gradske tvrtke i drugog oblika gradske vlasti.
U ovom istraživačkom radu, pregledom internet stranica gradskih tvrtki, 1. Maj Labin d.o.o. pokazuje najveći oblik transparentnosti koja se ne očituje samo u javnosti informacija nego i lakoći njihove pretrage. Za primjer navodim Zapisnik sjednice Skupštine Društva 1. Maja u kojem se vodi žustra rasprava o unifikaciji ugovora o radu, čiju unifikaciju obrazlaže predsjednik Skupštine Društva, Zoran Rajković. http://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2019/01/Zapisnik_S9.pdf
Ostale četiri gradske tvrtke nemaju novije podatke kao ni pregled svih održanih sjednica društva: barem ih ja nisam mogla pronaći. Govorim o ''abecedi'' poslovanja gradskih tvrtki prema javnosti.
Građanska dužnost nije samo izlaziti na izbore. Odgovornost i dužnost građana se očituje u aktivnom participiranju u svojoj sredini, na način da pitaju, izražavaju svoje stavove i mišljenja, iznose prijedloge.
Pozivam sve građane da se zapitaju imaju li pravo znati na što i koliko se troši novac građana, te tko i na koji način upravlja imovinom građana. Jer, poslovna tajna nije ono što oni odluče nego ono što propisuje zakon. Ovo je jedan ogledni primjer koji može poslužiti za pravilo ili izuzetak. Primjer, kojim se morate izboriti za informaciju koju imate pravo znati, kako bi mogli argumentirano iznositi stavove. U protivnom smo prepušteni sumnji ili neupitnom povjerenju.
Tanja Pejić

Bortulja u Sv. Bartolu: Gianvlado Klarić i Dea Načinović pobjednici tradicionalnog turnira u briškuli i trešeti
Vijesti

Bortulja u Sv. Bartolu: Gianvlado Klarić i Dea Načinović pobjednici tradicionalnog turnira u briškuli i trešeti

Pobjednici dvodnevnog turnira u kartaškoj igri briškule i trešete, u kojoj se natjecalo 36 parova iz Istre, a koja se odražava u sklopu tradicionalne narodne fešte Bortulj

By: Vijesti | 25 Aug 2019 u 15:05
Bortulja u Tupljaku u novootvorenom sportskom kompleksu
Vijesti

Bortulja u Tupljaku u novootvorenom sportskom kompleksu

Sinoć se uz proslavu Svetog Bortula u Tupljaku, slavilo i veliki uspjeh, izgrađen je sportski kompleks, Dom boćarskom klubu, rukometno igralište i spomen obilježje na rudarsko okno.  I

By: Vijesti | 25 Aug 2019 u 08:55
U Sv. Bortulu održana tradicionalna marenda „pod urehon“ po starinske užonce
Vijesti

U Sv. Bortulu održana tradicionalna marenda „pod urehon“ po starinske užonce

Okupljanje povodom blagdana Sv. Bartola počelo je u prijepodnevnim satima ispred istoimene crkvice, smještene na najvišem mjestu u istoimenom selu Sv. Bartol, s kojega pogled puca na sv

By: Vijesti | 25 Aug 2019 u 10:59
Uskoro započinje ova pedagoška godina u DV `Pjerina Verbanac`, uskoro sastanci za novoupisanu djecu
Vijesti

Uskoro započinje ova pedagoška godina u DV `Pjerina Verbanac`, uskoro sastanci za novoupisanu djecu

Pred vratima je nova pedagoška godina Dječjeg vrtića `Pjerina Verbanac`. Vrtić prestaje s ljetnim radom u ponedjeljak, 26. kolovoza te ponovno otvara svoja vrata u ponedjeljak, 2. rujna

By: Vijesti | 24 Aug 2019 u 14:29
Spektakularna završnica Rabac Open Air Festivala uz The Stonese
Vijesti

Spektakularna završnica Rabac Open Air Festivala uz The Stonese

Sinoć je žestokim nastupom Rolling Stones tribute benda The Stones u The Beat Beach Clubu završilo treće festivalsko ljeto uz Rabac Open Air. Članovi grupe na čelu s frontmenom Benjaminom

By: Vijesti | 24 Aug 2019 u 12:48
Prontiva se cetrta `Čakuloda na Turjone`
Vijesti

Prontiva se cetrta `Čakuloda na Turjone`

Četvrta po redu `Čakuloda na Turjone` održat će se 30.kolovoza 2019., a gdje drugdje nego na Turjonu u labinskom Starom Gradu. Početak manifestacije bit će u 19:00 sati, a organizator poručuje

By: Vijesti | 25 Aug 2019 u 11:00
Danas se nastavlja humanitarna akcija `Za Stefanov sluh`
Vijesti

Danas se nastavlja humanitarna akcija `Za Stefanov sluh`

Podržimo najiskreniju i najjaču ljubav - ljubav prema djetetu. Humanitarna akcija "Za Stefanov sluh" nastavlja se i  na Bortulji u Tupljaku, danas, 24.08. Organizator, Udruga žena Mendula Svet

By: Vijesti | 24 Aug 2019 u 07:16
Općina Sveta Nedelja i Turistička zajednica organiziraju izlet na 27. Jesenski međunarodni Bjelovarski sajam
Vijesti

Općina Sveta Nedelja i Turistička zajednica organiziraju izlet na 27. Jesenski međunarodni Bjelovarski sajam

S ciljem poticanja poduzetništva i edukacije postojećih poslovnih subjekata kao što su OPG-ovi i ostali zainteresirani dionici u turizmu i poduzetništvu Općina Sveta Nedelja i T

By: Vijesti | 25 Aug 2019 u 11:00
I ove godine Grad Labin izdvojio gotovo 300 tisuća kuna za kulturu
Vijesti

I ove godine Grad Labin izdvojio gotovo 300 tisuća kuna za kulturu

Grad Labin u 2019. godini  s 280 tisuća kuna financira ukupno  15 programa u kulturi koje su udruge, neprofitne organizacije i pojedinci koji nisu proračunski korisnici prijavili na Poziv

By: Vijesti | 23 Aug 2019 u 14:01
Ukupno vijesti 12061

O nama

5portal.hr nezavisni je portal, novi koncept dnevnog portala koji objedinjuje karakteristike popratnih medija, video i audio zapisa te digitalne fotografije. Čitatelje privlačimo i zadržavamo ponajprije sadržajem, od dnevnih vijesti s Labinštine, ali i čitave regije.

Redovno objavljujemo vijesti iz kulture, sporta, rubrike zdravlje, pa sve do korisnih savjeta različitih tematika. Sastavni dio portala jesu i kolumne, te trenutno redovno objavljujemo četiri kolumne. Do sada je objavljen i veliki broj intervjua, a ta praksa će se nastaviti i u budućnosti.       

Dobru suradnju ostvarili smo s raznim udrugama i sportskim društvima te redovito pratimo njihove aktivnosti.

Facebook

Kontakt info

Sjedište: Slobode 63, 52 221 Rabac
Ured: Rudarska 1, 52 220 Labin
OIB: 90625517782

+385 52 854 033
+385 98 849 987
+385 91 130 31 80

autor@5portal.hr