Korisne informacije

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

+385 112   -   Poziv za žurnu pomoć

+385 192      -   Policija


+385 194      -   Hitna pomoć


+385 193      -   Vatrogasci


+385 1987    -   Pomoć na cestama


+385 195      -   traganje i spašavanje na moru


+385 18166   -   vremenska prognoza


+385 18981   -   opće informacije


+385 11888   -   telefonski imenik


+385 11802   -   međunarodni tel imenik